جستجو

همراه داشتن چه مدارکی روز آزمون TEF الزامی میباشد؟

همراه داشتن چه مدارکی روز آزمون TEF الزامی میباشد؟

برای حضور در آزمون تف TEF، همراه داشتن  پرینت کارت ورود به جلسه  ،    اصل پاسپورت    و    کارت ملی    ضروری است.

اطلاعات بیشتر
آزمون شفاهی تف TEF (آزمون مصاحبه) چگونه انجام می گیرد؟

آزمون شفاهی تف TEF (آزمون مصاحبه) چگونه انجام می گیرد؟

آزمون شفاهی TEF یا آزمون مصاحبه، توسط ممتحنین مورد تایید اتاق بازرگانی پاریس به صورت رو در رو انجام می شود و تمامی مصاحبه داوطلبان کامل ضبط می گردد. ...

اطلاعات بیشتر
داوطلبان چه زمانی می توانند آزمون TEF را دوباره تکرار کنند و فاصله ی زمانی بین دو آزمون چقدر باید باشد؟

داوطلبان چه زمانی می توانند آزمون TEF را دوباره تکرار کنند و فاصله ی زمانی بین دو آزمون چقدر باید باشد؟

حداقل فاصله ی زمانی بین دو آزمون تف TEF داوطلب، باید 31 روز باشد.

اطلاعات بیشتر
شرکت کننده چه مواردی را می تواند هنگام برگزاری آزمون تف، همراه با خود داشته باشد؟

شرکت کننده چه مواردی را می تواند هنگام برگزاری آزمون تف، همراه با خود داشته باشد؟

داوطلب تنها مجاز به داشتن آب ، خوراکی و الکل بهداشتی می باشد و بردن هرگونه وسایلی در جلسه ی آزمون اعم از داشتن مداد ، خودکار، کاغذ ، موبایل و هدفون و...

اطلاعات بیشتر
آیا همه ی مهارت های آزمون TEF در یک روز برگزار میشود؟

آیا همه ی مهارت های آزمون TEF در یک روز برگزار میشود؟

بله، همه ی مهارت های یک آزمون در یک روز از داوطلب امتحان گرفته می شود.

اطلاعات بیشتر
در آزمون TEF چه مهارت هایی به صورت سیستمی برگزار می گردند؟

در آزمون TEF چه مهارت هایی به صورت سیستمی برگزار می گردند؟

در آزمون TEF مهارت های شنیداری ، درک مطلب ، گرامر و لغت و نوشتاری با لپ تاپ امتحان گرفته می شوند و این مهارت های سیستمی پشت سر هم ازمون گرفته می شود....

اطلاعات بیشتر
تایم هر کدام از مهارت های آزمون TEF چقدر می باشد؟

تایم هر کدام از مهارت های آزمون TEF چقدر می باشد؟

Comprehension oral: 40 min Comprehension ecrite: 1 hour Lexique/structure: 30 min Expression oral : 30 min Expression ec...

اطلاعات بیشتر
چگونه از زمان و ساعات آزمون TEF اطلاع یابیم؟

چگونه از زمان و ساعات آزمون TEF اطلاع یابیم؟

دو روز قبل از برگزاری آزمون تف،  کارت ورود به جلسه برای متقتضیان ایمیل می گردد . ساعات آزمون مهارت های مختلف داوطلب درکارت شان و دو روز قبل از آزمون ...

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون TEF، برای هر داوطلبان چه زمانی ارسال می گردد؟

نتایج آزمون TEF، برای هر داوطلبان چه زمانی ارسال می گردد؟

نتایج آزمون تف، دو الی چهار هفته ی کاری بعد از برگزاری آزمون TEF برای داوطلبان از طرف اتاق بازرگانی پاریس برایشان ایمیل می گردد و داوطلب باید توجه کن...

اطلاعات بیشتر
آیا بعد از ثبت نام آزمون TEF، جابجایی تاریخ آزمون و استرداد شهریه یا جابجایی مهارت ها امکان دارد؟

آیا بعد از ثبت نام آزمون TEF، جابجایی تاریخ آزمون و استرداد شهریه یا جابجایی مهارت ها امکان دارد؟

خیر ، به هیچ عنوان بعد از ثبت نام امکان هیچ گونه تغییر و استردادی نیست. در انتخاب مهارت ها و تاریخ آزمون خود دقت کامل بفرمایید ، همچنین در صورت انص...

اطلاعات بیشتر