جستجو

در هر ترم چند درس از کتاب EDITO تدریس می شود؟

در هر ترم چند درس از کتاب EDITO تدریس می شود؟

در هر ترم دو درس تدریس می شود

اطلاعات بیشتر
کارگاه بررسی و ترجمه شعر معاصر

کارگاه بررسی و ترجمه شعر معاصر

کارگاه بررسی و ترجمه شعر معاصر توسط استاد دکتر نسرین خطاط روزهای پنجشنبه از ساعت 13 الی 15 در موسسه فرهنگ سینا برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر
کارگاه تخصصی فضا و جغرافیا

کارگاه تخصصی فضا و جغرافیا

کارگاه فضا و جغرافیا توسط استاد دکتر نسرین خطاط روزهای پنجشنبه ساعت 12 تا 14 در موسسه فرهنگ سینا برگزار می گردد.  

اطلاعات بیشتر
کارگاه های تکنیک و تست زبان فرانسه به چه صورت هستند؟

کارگاه های تکنیک و تست زبان فرانسه به چه صورت هستند؟

این کارگاه ها 5 جلسه سه ساعته برای هر چهار مهارت و 3 جلسه سه ساعته برای دو مهارت میباشند که روزهای پنج شنبه ساعت 12 تا 15 برگزار می گردند و شهریه ان ...

اطلاعات بیشتر
کارگاه ترجمه متن ادبی در بستر معناشناسی و پدیدار شناسی

کارگاه ترجمه متن ادبی در بستر معناشناسی و پدیدار شناسی

کارگاه ترجمه تخصصی متن ادبی در بستر معناشناسی و پدیدار شناسی توسط استاد دکتر حمیدرضا شعیری روزهای پنجشنبه ساعت 10 تا 12 در موسسه فرهنگ سینا برگزار می...

اطلاعات بیشتر
کارگاه های تخصصی آمادگی آزمون به چه صورت هستند؟

کارگاه های تخصصی آمادگی آزمون به چه صورت هستند؟

کارگاه های تخصصی دو مهارت نوشتاری و گفتاری آمادگی آزمون هرکدام ده جلسه دو ساعته هستند که شهریه کارگاه نوشتاری 900.000 تومان و کارگاه گفتاری 800.000 ت...

اطلاعات بیشتر
هر سطح زبان فرانسه، چند ترم طول می کشد؟

هر سطح زبان فرانسه، چند ترم طول می کشد؟

سطح A1 دو ترم ، سطحA2  دو ترم ، سطح  B1 هم دو ترم و سطح B2  چهار ترم زمان نیاز دارد.

اطلاعات بیشتر
ظرفیت کلاس ها چند نفر میباشد؟

ظرفیت کلاس ها چند نفر میباشد؟

در هر کلاس حداکثر تعداد شاگردان 5 الی 6 نفر می باشد

اطلاعات بیشتر
کلاس های عادی به چه صورت هستند؟

کلاس های عادی به چه صورت هستند؟

دوره های عادی زبان فرانسه فرهنگ سینا، به صورت دو روز در هفته ی دو ساعته هستند . هر ترم یک ماه و نیم و بصورت 12 جلسه دو ساعته می باشد. شهریه این دوره ...

اطلاعات بیشتر
تفاوت لول بندی سطح ازمون  TEF, TCF و کتابEDITO  چگونه می باشد؟

تفاوت لول بندی سطح ازمون TEF, TCF و کتابEDITO چگونه می باشد؟

اتمام کتاب A1  Edito معادل سطح B1 ازمون TEF, TCF  میباشد و اتمام کتاب Edito A2   معادل سطح B2+,C1  آزمون TEF, TCF می باشد

اطلاعات بیشتر