دانشگاهی

کارگاه ترجمه نمایشنامه های معاصر فرانسه

کارگاه ترجمه نمایشنامه های معاصر فرانسه

  • مدت دوره : 1 و 2 ماه

برای اولین بار در ایران  کارگاههای ترجمه با همکاری نشر قطره، آقای دکتر قطب الدین صادقی، خانم دکتر نسرین خطاط و استاد مهشید نونهالی در موسسه فرهنگ سین...

اطلاعات بیشتر
کارگاه ترجمه مجموعه آثار مولیر

کارگاه ترجمه مجموعه آثار مولیر

  • مدت دوره : 1 و 2 ماه

 کارگاههای ترجمه با همکاری نشر قطره، آقای دکتر قطب الدین صادقی، خانم دکتر نسرین خطاط و استاد مهشید نونهالی در موسسه فرهنگ سینا برگزار می شود.  طول ه...

اطلاعات بیشتر

جستجو