تخصصی

کارگاه تخصصی هنر نگارش

کارگاه تخصصی هنر نگارش

  • مدت دوره :

کارگاه هنر نگارش توسط استاد دکتر فریبا هشترودی در موسسه فرهنگ سینا برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر
سلسله مباحث اسطوره کاوی  در دو دوره

سلسله مباحث اسطوره کاوی  در دو دوره

  • مدت دوره :

سلسله مباحث اسطوره کاوی  در دو دوره. دوره اول:  اساطیر عشق در فرهنگ ایرانی و دوره دوم:  اساطیر عشق در فرهنگ ایرانی توسط استاد دکتر بهمن نامور مطلق

اطلاعات بیشتر
دانشگاه تابستانه اسطوره شناسی با همکاری حلقه اسطوره شناسی

دانشگاه تابستانه اسطوره شناسی با همکاری حلقه اسطوره شناسی

  • مدت دوره :

دانشگاه تابستانه اسطوره شناسی با همکاری حلقه اسطوره شناسی توسط دکتر نامور مطلق-دکتر گلدیان- دکتر عوض پور- دکتر قاسم خان

اطلاعات بیشتر
کارگاه تربیت مدرس با همکاری دانشگاه گرونوبل ،دانشگاه ازاد – تهران مرکز 

کارگاه تربیت مدرس با همکاری دانشگاه گرونوبل ،دانشگاه ازاد – تهران مرکز 

  • مدت دوره :

کارگاه تربیت مدرس با همکاری دانشگاه گرونوبل ، دانشگاه ازاد – تهران مرکز  توسط استاد:  sylvie با همکاری دانشگاه گرونوبل در موسسه فرهنگ سینا

اطلاعات بیشتر
دوره تربیت مدرس ویشی CAVILAM-Alliance Francaise

دوره تربیت مدرس ویشی CAVILAM-Alliance Francaise

  • مدت دوره :

دوره تربیت مدرس ویشی توسط استاد رز-ماری چاوز rose-marie chaves  با همکاری الیانس فرانسز ویشی در موسسه فرهنگ سینا برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر
کارگاه تخصصی نگارش رمان 

کارگاه تخصصی نگارش رمان 

  • مدت دوره :

کارگاه نگارش رمان توسط استاد دکتر محمد رحیم احمدی روزهای پنجشنبه از ساعت 13-17 در موسسه فرهنگ سینا برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر
کارگاه تخصصی ترجمه متون گوناگون

کارگاه تخصصی ترجمه متون گوناگون

  • مدت دوره :

کارگاه تخصصی ترجمه متون گوناگون توسط دکتر چیترا رهبر روزهای دوشنبه ساعت 9-12 در موسسه فرهنگ سینا برگزار می باشد

اطلاعات بیشتر
کارگاه بررسی و تحلیل آثار چهره های جدید ادبیات فرانسه

کارگاه بررسی و تحلیل آثار چهره های جدید ادبیات فرانسه

  • مدت دوره :

کارگاه بررسی و تحلیل آثار چهره های جدید ادبیات فرانسه توسط استاد دکتر شهلا حائری روزهای  پنجشنبه ساعت 13-16 در موسسه فرهنگ سینا برگزار می باشد.

اطلاعات بیشتر
کارگاه ترجمه ادبی 

کارگاه ترجمه ادبی 

  • مدت دوره :

کارگاه ترجمه ادبی توسط استاد دکتر شهلا حائری روزهای  پنجشنبه ساعت 12-15 در موسسه فرهنگ سینا برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر
کارگاه نمایشنامه خوانی به زبان فرانسه 

کارگاه نمایشنامه خوانی به زبان فرانسه 

  • مدت دوره :

کارگاه نمایشنامه خوانی به زبان فرانسه توسط استاد دکتر زیبا خادم روزهای دوشنبه ساعت 16-18 در موسسه فرهنگ سینا برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

جستجو