قابل توجه شرکت کنندگان در آزمونهای بین المللی TEF,TEFAQ

 از تاریخ 15 اسفند 1394، نمره منفی آزمونهای بین المللی TEFAQ,TEF حذف گردیده است.

نتایج کلیه آزمونها به محض اعلام از طرف اتاق بازرگانی پاریس در سایت موسسه اعلام می گردد ( 2 ماه پس از آزمون ). اصل مدارک 10 روز کاری پس ازاعلام نتایج تحویل داده می شود.

نمره مهارت شنیداری،درک مفوم کتبی و گرامر بلافاصله پس از آزمون در صفحه کامپیوتر درج می گردد.

آزمونهایی که در آن شرکت کنندگان 4 مهارتی نیز حضور دارند، به خصوص مهارت نوشتاری، با تاخیر بیشتری نتایج را دریافت خواهند کرد (45 روز کاری).

از 15 ژوئن، تنها فرمت جدید آزمون الکترونیکی اجرا می گردد و دیگر فرمت قدیمی الکترونیکی قابل اجرا نمی باشد.

توجه توجه

  کلیه مدارک آزمون از طرف اتاق بازرگانی پاریس برای داوطلبان ایمیل می شود

از این پس جهت اعتراض به نمره آزمون به لینک زیر مراجعه فرمایید

اعتراض به آزمون

تاریخ آزمون نوع آزمون نتایج آزمون اصل مدرک
1397/02/07 TEFAQ دانلود  
1397/01/24 TEFAQ دانلود
1397/01/17 TEFAQ دانلود