دریافت کارت ورود به آزمون

دریافت کارت ورود به آزمون

برای دریافت کارت شماره گذرنامه خود را بدون حرف لاتین در قسمت زیر وارد کرده و دریافت کارت را انتخاب نمایید

به همراه داشتن اصل گذرنامه، اصل کارت ملی و پیرینت کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی می باشد.

از داوطلبین محترم خواهشمند است سی دقیقه قبل از زمان آزمون در محل حضور داشته باشند. در صورت تاخیر در زمان حضور،عواقب ناشی از آن متوجه متقاضی خواهد بود.

پس ازآزمون، کد داوطلبی مندرج در برگه حضور و غیاب خود را جهت دریافت نتایج نگهداری بفرمایید.

نتایج اولیه آزمون، 2 ماه کاری پس از ازمون از طریق وبسایت موسسه اعلام خواهد شد.