تاریخهای برگزاری آزمون

اطلاعیه تاریخ برگزاری آزمون:  

 نمره مهارت شنیداری،درک مفوم کتبی و گرامر بلافاصله پس از آزمون در صفحه کامپیوتر درج می گردد.

تاریخ ثبت نام تا 15 روز قبل از آزمون

تقویم آزمونهای TEF,TEFAQ,TEFcanada سال 2018 میلادی