دوره های مجازی

دوره دوم آموزشی زبان فرانسه ترمیک سطح B1-2

دوره دوم آموزشی زبان فرانسه ترمیک سطح B1-2

  • مدت دوره : ا ماه

در دوره دوم آموزش زبان فرانسه سطح B1 دانشجو می تواند رضایت یا نارضایتی خود را توضیح دهد، انتخابهای خود و شیوه زندگی اش را شرح دهد. مشکلات خود را بی...

اطلاعات بیشتر
دوره اول آموزشی زبان فرانسه ترمیک سطح B1-1

دوره اول آموزشی زبان فرانسه ترمیک سطح B1-1

  • مدت دوره : ا ماه

در دوره اول زبان فرانسه سطح B1 دانشجو می تواند اعتراض و احساسات خود را در موقعیتهای مختلف بیان کند. قوانین رانندگی را فرا گیرد. نحوه تحصیل در دانشگ...

اطلاعات بیشتر
دوره دوم آموزشی زبان فرانسه ترمیک سطح A2-2

دوره دوم آموزشی زبان فرانسه ترمیک سطح A2-2

  • مدت دوره : 1 ماه

در دوره دوم زبان فرانسه سطح A2 دانشجو می تواند اجاره و خرید ملک و  رزو آنلاین هر نوع خرید را انجام دهد، مشکلات موجود در آپارتمان و قوانین مکانها...

اطلاعات بیشتر
دوره اول آموزشی زبان فرانسه ترمیک سطح A2-1

دوره اول آموزشی زبان فرانسه ترمیک سطح A2-1

  • مدت دوره : 1 ماه

دوره های آموزش زبان فرانسه  ترمیک در سطح A2 جهت مهاجرت به کانادا و ادامه تحصیل در فرانسه می باشد که دانشجویان را برای سطوح گوناگون آز مبتدی تا پیشرفت...

اطلاعات بیشتر
دوره کامل آمادگی زبان جهت مهاجرت به کانادا و فرانسه، سطح A1

دوره کامل آمادگی زبان جهت مهاجرت به کانادا و فرانسه، سطح A1

  • مدت دوره : 1 ماه

در دوره کامل زبان فرانسه سطح A1، دو پکیج اول و دوم سطح A1 ارائه می شود. دوره ها به صورت عادی و فشرده می باشد که به دلیل محدودیت زمانی متقاضیان، اکث...

اطلاعات بیشتر
دوره دوم آمادگی زبان جهت مهاجرت به کانادا و فرانسه، سطح A1-2

دوره دوم آمادگی زبان جهت مهاجرت به کانادا و فرانسه، سطح A1-2

  • مدت دوره : 1 ماه

در دوره 2 زبان فرانسه سطح A1، دانشجو مکالمات مربوط به خرید کردن، سفارش در رستوران و کافی شاپ، بیان فعالیتهای مورد علاقه و فعالیتهایی که دوست ندارد،...

اطلاعات بیشتر
دوره اول آمادگی زبان جهت مهاجرت به کانادا و فرانسه، سطح A1-1

دوره اول آمادگی زبان جهت مهاجرت به کانادا و فرانسه، سطح A1-1

  • مدت دوره : 1 ماه

در دوره آموزشی اول زبان فرانسه سطح A1 ، دانشجو پس از یادگیری حروف الفبا و اصول پایه زبان و نیز کلمات کاربردی زبان فرانسه، قادر به معرفی خود و دیگرا...

اطلاعات بیشتر

جستجو